Suport material

Reproducerea, comercializarea si distribuirea înregistrarilor sonore sau audiovizuale, softurilor, imaginiilor si textelor protejate de lege, fara acordul titularilor de drepturi, este interzisa si se sanctioneaza, inclusiv cu privatiunea de libertate.

Pirateria este un termen general folosit pentru a descrie o încalcare deliberata a legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe care consta în reproducerea si exploatarea neautorizata a produselor purtatoare de astfel de drepturi.

Conform Legii nr.1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere si fonograme, valorificarea, confectionarea sau difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme cu violarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe, se considera ilegala.

De asemenea, se considera ilegala importarea exemplarelor de opere sau fonograme în R.Moldova fara consimtamîntul titularilor drepturilor de autor si ai drepturilor conexe din statele în care acestea nu au fost ocrotite sau termenul de ocrotire a lor a expirat.

Pentru a activa legal, distribuitorul trebuie sa dispuna de:

 • factura autentificata prin semnatura si stampila titularului de drepturi;
 • certificatul de înregistrare în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de control;
 • adeverinta de obtinere a marcajelor de control;
 • contractul care permite difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme.

Semne care atesta ca CD-ul/DVD-ul este piratat:

 • Lipsa marcajului de control eliberat de AGEPI;
 • Lipsa marcii comerciale pe care o folosesc titularii de drepturi autohtoni;
 • Lipsa informatiei privind administrarea drepturilor asupra operei sau fonogramei;
 • Calitatea si claritatea imaginii reprezentate pe coperta, ambalajului poligrafic corespunzator.

Coperta unui compact-disc licentiat al companiei "Sony Music Entertainment":

Marca comerciala
"Sony Music"
Comercializarea pe
teritoriul tarilor CSI

Semne distinctive dintre un CD contrafacut si un CD licentiat:

CD contrafacut:
 • Eticheta lipita
 • Fara ilustratii
 • Casa de înregistrari nu este mentionata
 • Nu exista marci comerciale sau logouri
CD licentiat:
 • Tiparire de calitate
 • Ilustratii moderne
 • Indica de înregistrari
 • Marcile comerciale si logourile sunt foarte vizibile

Exemple de discuri piratate:

 • Nu are indicata casa de înregistrari,
  logoul sau marca comerciala
 • Nu are codurile SID
 • Nu are nici un titlu si nici grafica
 • Logoul IFPI lipseste sau este scris cu
  caractere gresite
Este indicata informatia falsa referitor la titularul dreptului de autor si a drepturilor conexe ca apartinînd unei companii inexistente
PARTENERI ai CAMPANIEI: